Eğitim İş Samsun Şubesi
 
Yapılacak Hiçbir Uzaktan Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Faaliyeti,Adaletli Olmayacaktır

Yapılacak Hiçbir Uzaktan Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Faaliyeti,Adaletli Olmayacaktır

24 Aralık 2020 21:06 | 1950 kez okundu

 

Yapılacak Hiçbir Uzaktan Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Faaliyeti,Adaletli Olmayacaktır.

  MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 18 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı yazıyla 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetleri devam ederken,  ilkokullar hariç tüm kademe ve sınıflarda genel bilgi ve meslek derslerinden ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamında yüz yüzesınavlar yapılacağını belirtti.

Ülkemizde ve dünyada Covid-19 pandemisinin giderekyoğunlaştığı bir dönemde,  ülkemizde bulunan 18 milyon öğrencinin, 1 milyon öğretmenin ve binlerce servis aracının,yüz yüze sınavları yapmak üzere harekete geçirilmesi, akıl ve bilimin evrensel ilkeleriyle açıklanabilecek bir durum değildir. Yapılacak olan sınavlara katılım için binlerce okulda, okulyolunda ve servis araçlarında pandeminin daha da yayılması ve vak’a sayılarının giderek artması gerçeği gün gibi aşikârdır.

Kaldı ki; ekonomik ve teknik yetersizliklerden dolayı uzaktan eğitime erişemeyen milyonlarca öğrencimiz varken ve uzaktan eğitim şartlarına erişebilen öğrencilerimizin dahi eğitim öğretim faaliyetlerinden olması gerektiği gibi faydalanamadığı gerçeği söz konusu iken MEB, “mış” gibi yapmayı sürdürmeye devam etmektedir. 

Bütün bunların yanı sıra öğretmenlerimiz ölçme ve değerlendirme ilkelerinin adil ve gerçekçi olarak uygulanabilmesi noktasında ciddi endişeler taşımaktadır. MEB in söz konusu yazısı gereği Öğretmenlerimiz, öğrencilerini ölçerlerken ve değerlendirirken sınav puanlarının yanında,  ders ve etkinliklere katılım ile performans değerlendirmesi de yapmak zorunda bırakılmaktadırlar. Uzaktan eğitime ülkemizdeki öğrencilerin %50’sinin aktif olarak katılamadığı düşünüldüğünde değerlendirmenin adil olarak yapılabilmesi mümkün değildir. Örneğin uzaktan eğitime ekonomik ve teknik destekten yoksun olduğu için katılamayan öğrencilerimize performans ve ders içi katılım notları neye göre verilecektir?

Tüm bu saydığımız sağlık güvenliği ve ölçme–değerlendirme ilkeleri göz önüne alındığında, Milli Eğitim BakanlığıAnayasamızın 10. Maddesinde belirtilen eşitlik ilkesi ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 8. Maddesinde belirtilen Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini yoksaymaktadır.

Eğitim İş Samsun Şubesi olarak Milli Eğitim Bakanı ve yetkililerine sesleniyoruz,

Tüm öğrencilerimize teknik ve donanımsal destek vermeden, internete ulaşım imkânını eşit ve adil bir şekilde sağlamadan yapılacak hiçbir uzaktan eğitim ve ölçme değerlendirme faaliyeti, adaletli olmayacaktır. 18 milyon öğrencimizin ve 1 milyon öğretmenimizin ve velilerimizin sağlığı,  sizlerin her şey yolundaymış gibi aldığınız kararlara kurban edilemez. Ölçme değerlendirme yapılacak eğitim, yüzyüze yapılan eğitimdir. Bir an önce aldığınız bu yanlış karardan dönünüz. Milli Eğitim Bakanı ve yetkililerini Anayasamıza ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na uygun davranmaları hususunda uyarıyoruz. 

Eğitim İş Samsun Şube 

(0) Yorum

Güvenlik * Ad Soyad

Son Yorumlananlar